אמנת שירות
 

דרך ארץ סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ הינה חברה בלשכת סוכני הביטוח בישראל. מטרת אמנת שירות זו הינה לתאם ציפיות בין הלקוח לבין הסוכנות בכל הקשור לקבלת שירות מתמשך. אמנה זו נבנתה מתוך תפישה הממקמת את הלקוח במרכז העשייה ותוך אמונה כי שירות הניתן תוך אחריות, זמינות, כבוד הדדי, מקצוענות ונגישות, הוא אשר יוצר נאמנות וקשר ארוך טווח.

 

אמנת השירות מבוססת על חוזר שירות ללקוחות סוכנים ויועצים שפורסם ע"י הממונה על שוק ההון, אגף ביטוח וחיסכון ביום 17 בדצמבר 2012, ומביאה לידי ביטוי מענה לציפיות הלקוח מקבלי השירות אל מול סוכן הביטוח מעניק השירות כדלקמן:

 

 • בעלי הרישיון בסוכנות מחוייבים להתייחס ללקוחותיהם בהגינות ובכבוד ולכבד את פרטיותם.

 • בעלי הרישיון בסוכנות יפרסמו במקום גלוי לעין במשרד וכן באתר האינטרנט את דרכי ההתקשרות, כולל ימי העבודה ושעות קבלת קהל במשרד.

 • בעלי הרישיון בסוכנות, המקבלים פניה מלקוח המבקש לקבוע פגישה, ייתנו מענה תוך 7 ימים מיום הפניה.

 • בעלי הרישיון בסוכנות מחוייבים לקיים תקשורת יעילה וזמינה עם לקוחותיהם, ומענה ברור ומנומק ככל האפשר, וכל זאת 48 שעות מקבלת פניה ראשונית בנושא.

 • בעלי הרישיון בסוכנות מחוייבים להעביר ללקוח מסמך או אישור בעניינו לבקשתו תוך זמן סביר.

 • בעלי הרישיון בסוכנות מחוייבים להעביר ליצרנים השונים בקשות מאת הלקוח תוך זמן סביר, בהתאם לחובותיהם על פי הדינים השונים וההסכמים מול היצרנים.

 • בעלי הרישיון בסוכנות מחוייבים להכיר את דרישות הפיקוח בנוגע לטיפול בתביעות ואת נוהלי החברות בנוגע לכך, ולמסור ללקוח שפנה בעניין תביעה את המידע המלא על זכויותיו ודרכי הפעולות שבאפשרותו לנקוט.

 • בעלי הרישיון בסוכנות מחוייבים להכיר את הוראות החוקים והחוזרים ולעמוד בדרישות כל דין.

 • בעלי הרישיון בסוכנות ימנעו מלהציג ללקוח מצג אשר עלול להטעות אותו בכל שלב של היחסים ביניהם, כולל השלב הטרום חוזי.

 • בעלי הרישיון בסוכנות מחוייבים להכיר את המוצרים אותם הם משווקים / מנהלים.

 • בעלי הרישיון בסוכנות מחוייבים להתייחס ללקוחותיהם בהגינות ובכבוד ולכבד את פרטיותם.

 • בעלי הרישיון בסוכנות מחוייבים לבקיאות בשינויים ועדכונים לגבי התחום בו הם עוסקים, ולהשתתף מעת לעת בהכשרות ובהשתלמויות.