גילוי נאות
 

דרך ארץ סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ הינה סכונות לביטוח בעלת רישיון סוכן תאגיד, בבעלות מלאה של ערן אורנשטיין, בעל רישיון סוכן פנסיוני ורישיון מנהל תיקים. 

 

הסוכנות, והסוכנים מטעמה, פועלים במסגרת הסכמים בתחום הפנסיוני, עם יצרנים המשתנים לעת לעת בהתאם לשיקול המקצועי של הסוכנות ולרווחת לקוחותיה.

 

ביום פרסום גילוי נאות זה, פועלת הסוכנות עם היצרנים הבאים: הראל חברה לביטוח בע"מ, כלל חברה לביטוח בע"מ, מגדל חברה לביטוח בע"מ, הפניקס חברה לביטוח בע"מ, מנורה חברה לביטוח בע"מ, הכשרה חברה לביטוח בע"מ, מיטב דש השקעות בע"מ, פסגות בית השקעות בע"מ, ילין לפידות בית השקעות בע"מ.

 

במסגרת פעילותה משווקת הסוכנות את מוצרי הגמל, הפנסיה, ההשתלמות, הההשקעות והביטוח של החברות הנ"ל והגופים הקשורים אליהם.

 

אנו מבקשים ליידע, כי בעבור שיווק המוצרים המפורטים לעיל, סוכנותינו מתוגמלת על ידי היצרנים, בקשר עם דמי הניהול הנגבים מן המוצרים.

 

אנו מצהירים כי ההסכמים בין הגופים השונים הינם דומים במהותם וביישומם, וכי הם אינם יוצרים העדפה כלשהיא ביחס ליצרן כזה או אחר מול הלקוח.

 

עבור שעות הפעילות ודרכי ההתקשרות איתנו לחץ כאן.

 

עבור אמנת השירות שלנו לחץ כאן.